Aktuelt

HR Prosjekt er på plass i Stavanger regionen. De første medarbeiderne er på plass ved de nyåpnede kontoret i Sandnes.

-Kvaliteten på prosjekteringen og god kontroll med utførelsen er avgjørende for levetiden på VA-anlegg. Det var et av hovedbudskapene da nordnorske VA-ingeniører var samlet i Tromsø.

Skanska er klar for å bygge nytt sykehjem i Åsane for Bergen kommune. HR Prosjekt AS er engasjert som prosessleder samspill og prosjektadministrativ støtte for Bergen kommune.

HRP har gjennom 14 år vokst fra Hønefoss til å bli et landsdekkende selskap. Fortsatt er samfunnsbygging på Ringerike en viktig del av HRPs virksomhet.

HR Prosjekt etablerer seg på Romerike. De første medarbeideren er allerede på plass i kontorlokaler i 4.etg. på Jessheim storsenter.

Det nærmer seg kontrakts utlysning for Blålysbygget i Fauske. Mandag har Fauske kommune informasjonsmøte for interesserte om bygget som er planlagt bygget for 119 millioner kroner.

HR Prosjekt er på plass i nytt kontor i Verdal. Fra dagen en, var kontoret i gang med prosjekter i tre kommuner nord i Trøndelag.

 

Det er klart for de første gravetakene i Ski kommunes kjempeløft på infrastruktur. 400 millioner kroner skal investeres i  nytt overføringsanlegg for vann og avløp.

HR Prosjekt har skrevet kontrakt som byggherreombud med Statsbygg i forbindelse med at de bygger nybygg for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) ved UiT- Norges arktiske universitet.

Innovasjon Norges skal igangsette et forprosjekt for å se på mulighetene for å utvikle hovedkontoret i Akersgata 13/15. HR Prosjekt er kontrahert som prosjektleder for oppdraget.

Ved strømstans på Oslo universitetssykehus skal mer enn 10 000 hestekrefter redde liv. I løpet av 12 sekunder sparker de i gang, og sørger for nødstrøm til sykehuset.

Julen 2017 var den første da skientusiaster kunne feriere på SkiStar Lodge Hemsedal Suites. HRP’s Ingar Dalen har vært ansvarlig arkitekt for prosjektet.

Det er klart for byggestart for Statsbyggs første Digibygg. Statens Vegvesens Sambrukstasjon på Gol, utformet av HRP’s Ingar Dalen.

Nok et HRP oppdrag er i havn. Museumsbygg Herdla fort hadde offisiell åpning onsdag 30. august. Nybygget har tilknytning til eksisterende museumsbygg, også kjent som Gul 16.

HR Prosjekt er tildelt en ny rammeavtale med Bybanen i Bergen. Avtalen omfatter rådgivning innen blant annet prosjektledelse, byggeledelse og prosjektering. Rammeavtalen har en varighet på 7 år.

HR Prosjekt inngår en ny rammeavtale med Bane Nor. Avtalen omfatter innleie av prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse.

I tor år har den viktige gjennomfartsåren Dybdahls veg vært stengt for privatbiler. Når er HRP prosjektet for Trondheim kommune åpnet igjen. I stedet for bøter ble det blomster fra ordfører Rita Otervik for de som kjørte nyveien først der mandag morgen.

HR Prosjekt har vært etablert i Nord-Norge i drøyt år, og har har en fantastisk utvikling og vest i denne perioden. Regionen har hovedkontor i Troms, men har avdelingskontrer i Bodø, Narvik og Harstad.

– Spennende prosjekt som underbygger HRP AS sin målsetning om å bli en markant aktør innenfor analyse og utredning, forteller Kjell Ove Kalhagen leder for Strategisk rådgivning og analyse.

– Grundige vurderinger bak hver avgjørelse vil gi Buvik skole en god bruksverdi lenge etter at byggeprosjektet er avsluttet, sier kommunens prosjektleder fra HR Prosjekt AS Stine Halleraker.

Her kan du klikke for å se en video om risikovurdering, hvor blant annet Kjell Esben Haug fra HRP sluser oss gjennom en rekke tema som sikkerhetsutstyr, rutiner, og avviksrapportering.

Se våre kontorer