Prosjekter

Navn på prosjektet

Hasle skole

Oppdragsgiver

Oslo kommune, Undervisningsbygg

Når

2014-2016

Størrelse

4.300 kvm nybygg og 3.500 kvm rehab(verneverdig).

Prosjektkostnad

450 mill. NOK

HRPs rolle

Prosjektledelse . forprosjekt, detaljregulering