Prosjekter

Metrobuss holdeplasser

Metrobuss holdeplasser

Navn på prosjektet

Metrobuss holdeplasser

Oppdragsgiver

Trondheim kommune - kommunalteknikk

Når

2018-aug.2019

Prosjektkostnad

300 mill.NOK

HRPs rolle

SHA – Koordinator utførende